Om oss


Irene Andersson

Sedan 2001  fram till juli 2016 har jag arbetat inom primärvården i Uppsala Läns Landsting med behandling av främst ångest, depression, sömnstörning, kriser, OCD, fobier, stress, sviktande självkänsla och utmattning. Dessförinnan tjänstgjorde jag som kurator inom olika intensivvårdsavdelningar på Akademiska sjukhuset. Under de första åren som socionom arbetade jag som fältsekreterare i Enköpings kommun.

Förutom min KBT-utbildning har jag utbildat mig inom bl a existentiell psykoterapi, Acceptance Commitment Therapy (ACT), samt krisbehandling. Jag har även gått en gruppledarutbildning i ACT, Acceptance Commitment Therapy.

Mottagningar: Rådmansgatan 11 i Enköping samt Fjärdhundra.

Iredi AB

KBT-mottagningen är en verksamhetsgren av Iredi AB som jag äger tillsammans med Gunnar Edin.  Iredi-kbt är sammansatt av företagsnamnet och den psykoterapiinriktning jag främst arbetar med.